• Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
          Nest Bank : 40 1870 1045 2078 1032 3957 0001
  • Szybkie płatności Sky-Pay obsługiwane przez Blue Media S.A.

2019-04-10_banner_1215x200B(1).png